MAS Bohdanečsko

Jsme společenstvím občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy. Z finanční podpory EU a národních programů rozvíjíme svůj region, a to metodou LEADER. Naším základním cílem je zlepšování kvality života a životního prostředí, a aktivní získávání a rozdělování dotačních prostředků. Navrhujeme a provádíme strategii místního rozvoje. Více o MAS Bohdanečsko »

Aktuálně

9. výzva - PRV - rok 2023

9. výzva - PRV - rok 2023

Vyhlásili jsme poslední výzvu z  programového období z programu PRV 2014–2020.

Podpoříme zemědělské subjekty a jejich projekty v celkové výši více než 430 tis. Kč.
Příjem žádostí o dotaci probíhá v Portálu farmáře do 10. 1. 2024.


Více informací >

Podpora mobility škol Pardubického kraje do vzdělávacích center SFÉRA Pardubice a Planeta Hlinsko

Chcete zpestřit program dětem z vaší MŠ nebo žákům ZŠ/SŠ a podpořit jejich zájem o technické a přírodní obory? Navštivte Vzdělávací centrum SFÉRA Pardubice nebo Vzdělávací centrum Planeta Hlinsko. Školám v regionu Bohdanečska nabízíme možnost zažádat o finanční příspěvek ve výši max. 70 0 nákladů na autobusovou dopravu.

Více informací >
Komunitní šatník VOTOČ TO

Komunitní šatník VOTOČ TO

Komunitní šatník je přístupný široké veřejnosti na faře v Lázních Bohdanči od září 2023. Votáčíme každou středu od 9 do 11 a od 15 do 17 hodin. Stavte se podívat, votáčet. Sdílejte s námi myšlenku šetrného přístupu k přírodě i k peněženkám.


Více informací >