Jednací řády a další interní dokumenty

Jednací řády orgánů MAS Bohdanečsko   


 
Interní směrnice  


 
Vzorové plné moci k zastupování v MAS Bohdanečsko  


 
Archiv interních směrnic