Standardizace MAS 2021+  

Cílem procesu standardizace bylo zajistit soulad vnitřního nastavení a fungování MAS s příslušnou legislativou, jejich otevřenost všem zaníceným podporovatelům rozvoje venkova, a transparentnost při zapojení do implementace EU fondů. V rámci procesu kontroly dodržování standardů MAS došlo i k ukotvení území působnosti MAS pro p. o. 2021–2027, které pokrývá téměř 93 % území České republiky.
Podmínky Standardizace na programové období 2021–2027 MAS Bohdanečsko, z. s. splnila dne …