1. výzva - Malý LEADER pro Bohdanečsko pro rok 2018  

Datum vyhlášení výzvy: 23. 10. 2017 (9:00 hod.)

Příjem žádostí o podporu: 23. 10. 2017 (9:00 hod.) - 3. 11. 2017 (12:00 hod.)

Finanční alokace výzvy: 400 000 Kč

Žadatelé:

 
Podporované aktivity:

  Veškeré podporované oblasti musí být v souladu se Strategií MAS Bohdanečsko viz. příloha č. 2 výzvy. Žadatel je oprávněn z příspěvku hradit DPH za předpokladu, že nemá dle § 73 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, nárok na odpočet této daně.  

Konzultace:

 
Seminář pro žadatele a příjemce:
12. 10. 2017, 16:00 hod., MÚ Lázně Bohdaneč, Langrova síň  


 
Dokumentace k výzvě  


 
Hodnocení a výběr projektů