1. výzva - PRV - rok 2018  

Datum vyhlášení výzvy MAS: 16. 5. 2018

Datum příjmu žádostí o dotaci: 16. 5. – 15. 6. 2018

Finální termín registrace na RO SZIF: 24. 8. 2018

Vyhlášené Fiche a finanční alokace:

Konzultace:

Ing. Daniela Dvořáková (tel: 732 881 851, e-mail: info@mas-bohdanecsko.cz)
Mgr. Timona Čermáková (tel: 774 997 596, e-mail: timona@mas-bohdanecsko.cz)

Seminář pro žadatele a příjemce: 22.5.2018, 13 h, Šípkova 47, Lázně Bohdaneč (1.p.) (pozvánka)


 
Dokumentace k výzvě  

Text výzvy a společné přílohy

Specifické přílohy pro Fiche 3 - Poklady naší ornice (investice do zemědělských podniků)

Specifické přílohy pro Fiche 4 - U nás na venkově (podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností)

Specifické přílohy pro Fiche 6 - Zelená má zelenou (neproduktivní investice v lesích)


 
Administrace výzvy