Provoz a animace MAS Bohdanečsko II

Číslo projektu

CZ.07.02.01/00/22_003/0000086 

Financování projektu

Projekt je financovaný z Operačního programu Technická pomoc 2021–2027

Termín realizace

1. 4. 2023 - 30. 9. 2024

Celkové výdaje projektu

2 524 716,00 Kč  

Celková dotace projektu

2 398 480,20 Kč    

Popis projektu

Realizací projektu Provoz a animace MAS Bohdanečsko II dojde k zabezpečení provozu spolku MAS Bohdanečsko v programovém období 2014-2020. Z projektu budou hrazeny výdaje na zajištění provozních činností a animačních aktivit činností MAS spojených s realizací SCLLD MAS Bohdanečsko . Příjemcem projektu je MAS Bohdanečsko, z. s. Realizace projektu bude mít dopad v celé územní působnosti MAS Bohdanečsko, z. s.

Cíl projektu

Cílem projektu je realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Bohdanečsko 2021–2027. Strategie MAS Bohdanečsko může být plnohodnotně realizována pouze za předpokladu, že budou zajištěny provozní a animační činnosti MAS Bohdanečsko. Realizací projektu bude mít MAS možnost zabezpečit komplex činností souvisejících s implementací Strategie MAS Bohdanečsko.