7. výzva - PRV - rok 2022  

Datum vyhlášení výzvy MAS: 15. 4. 2022

Datum příjmu žádostí o dotaci: 15. 4. 2022 - 31. 5. 2022

Finální termín registrace na RO SZIF: 15. 8. 2022

Vyhlášené Fiche a finanční alokace:

Konzultace:

Ing. Daniela Dvořáková (tel: 732 881 851, e-mail: info@mas-bohdanecsko.cz)
Ing. Lenka Makovská (tel: 725 559 932, e-mail: lenka@mas-bohdanecsko.cz)

Seminář pro žadatele a příjemce:


 
Dokumentace k výzvě  

Text výzvy a společné přílohy


Specifické přílohy pro Fiche 3 - Poklady naší ornice (investice do zemědělských podniků)

Specifické přílohy pro Fiche 4 - U nás na venkově (podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností)

Specifické přílohy pro Fiche 7 - Živé obce (veřejná prostranství v obcích, mateřské a základní školy, hasičské zbrojnice, kulturní a spolková zařízení vč. knihoven)  

 
Administrace výzvy na MAS