3. výzva - Malý LEADER pro Bohdanečsko pro rok 2020  

Datum zveřejnění výzvy: 28. 8. 2019 (12:00 hod.)

Příjem žádostí o podporu: 6. 9. 2019 (9:00 hod.) - 13. 9. 2019 (15:00 hod.)

Finanční alokace výzvy: 300 000 Kč

Výše podpory (poskytnutého příspěvku MAS): 10-50 tis. Kč

Míra příspěvku MAS: max. 70 % z celkových způsobilých výdajů.

Spolufinancování žadatele: min. 30 % z celkových způsobilých výdajů.

Žadatelé:

Podporované aktivity:

  

Předkládané dokumenty na MAS:

Konzultace:

Seminář pro žadatele a příjemce: 4. 9. 2019, 13:00 h, Šípkova 47, Lázně Bohdaneč  


 
Dokumentace k výzvě  

 
 
Hodnocení a výběr projektů