Strategické dokumenty MAS Bohdanečsko  

 
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Bohdanečsko 2021–2027 


   
Koncepce udržitelného rozvoje cestovního ruchu v regionu Bohdanečsko 2022–2027


   
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Bohdanečsko 2014–2020   

 
Přílohy

 
Změny